Giảm giá!
Original price was: ₫1,099,000,000.00.Current price is: ₫1,089,000,000.00.
Giảm giá!
Original price was: ₫2,099,000,000.00.Current price is: ₫2,095,000,000.00.
Giảm giá!

Xe thương mại

Ford Ranger

Original price was: ₫707,000,000.00.Current price is: ₫700,000,000.00.
Giảm giá!

Xe thương mại

Ford Ranger Raptor

Original price was: ₫1,299,000,000.00.Current price is: ₫1,290,000,000.00.
Giảm giá!
Original price was: ₫799,000,000.00.Current price is: ₫790,000,000.00.
Giảm giá!

Xe thương mại

Ford Transit

Original price was: ₫849,000,000.00.Current price is: ₫800,000,000.00.